fbpx

NZOZ Klinika Estetyki Ciała
ul. Margonińska 22
60-425 Poznań

pon-pt: 8:00-21:00
sob: 8:00-16:00

Szukaj
 

Polityka prywatności

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w Klinice Estetyki Ciała.

 

Firma: Klinika Estetyki Ciała Waldemar Jankowiak i Adam Jankowiak spółka jawna
Adres siedziby: ul. Margonińska 22, 60-425 Poznań
NIP: 7812035469
REGON: 52200103000015
Forma prawna przedsiębiorstwa: spółka jawna

 

Szanowni Państwo,  ogólną klauzulę informacyjną kierujemy do wszystkich osób fizycznych, co do których nie zaadresowaliśmy klauzuli szczegółowej. Zatem wskazuje się, iż adresatami niniejszego dokumentu w pierwszej kolejności są:

 • osoby zainteresowane usługami w Klinice Estetyki Ciała Waldemar Jankowiak i Adam Jankowiak spółka jawna,
 • osoby odwiedzające niniejszą stronę internetową, jak i konta mediów społecznościowych Kliniki Estetyki Ciała Waldemar Jankowiak i Adam Jankowiak spółka jawna,
 • kontrahenci będący osobami fizycznymi, z których usług korzysta Klinika Estetyki Ciała Waldemar Jankowiak i Adam Jankowiak spółka jawna, jak również reprezentanci, pełnomocnicy.

 

I. Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest NZOZ Klinika Estetyki Ciała Waldemar Jankowiak i Adam Jankowiak spółka jawna reprezentowana przez Waldemara Jankowiaka z siedzibą w Poznaniu 60-425, ul. Margonińska 22.
 2. Niniejsza informacja kierowana zostaje do osób fizycznych w związku z koniecznością realizacji obowiązków określonych w art. 13 ust. 1 i 2 oraz w art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( RODO).
 3. Administrator dołożył najwyższych starań i zapewnił środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe naszych Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych, zapytania proszę kierować do Administratora danych osobowych przez kontakt mailowy biuro@kec.pl.

 

II. Skąd pozyskaliśmy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa podczas wypełniania formularza RODO lub wywiadu lekarskiego, lub wyrażania zgody na zabiegi wykonywane przez Klinikę Estetyki Ciała Waldemar Jankowiak i Adam Jankowiak spółka jawna.

 

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

 Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w celu wykonania usług medycznych, fizjoterapeutycznych i kosmetycznych, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną: powiadamiania o terminach umówionych wizyt, przypominania o terminach wizyt,
 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów realizacji wynikającej z Praw Pacjenta oraz Ustawie o Rachunkowości. Przetwarzamy też Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu którym jest:

 • prowadzenie wobec Państwa działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług jeśli wyrazili Państwo na to zgodę;
 • kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

IV. Czy podawanie nam swoich danych osobowych jest konieczne?

Wymagamy podania przez Państwa danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, a tym samym świadczyć Państwu usługę.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować usługi. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

 

V. Jakie mają Państwo prawa wobec nas w zakresie przetwarzanych danych?

W zależności od realizowanej czynności przetwarzania katalog praw, który może przysługiwać osobom fizycznym określa poniższe zestawienie:

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu.

Skorzystanie z uprawnień może być realizowane poprzez wysłanie stosownego żądania na adres email: biuro@kec.pl

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którego reprezentuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VI. Jak długo Klinika przechowuje dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (usługi),
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 20 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania do momentu wniesienia przez Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub cofnięcia udzielonej zgody.

 

VII. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane są przez podmioty przetwarzające, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia. Informacja szczegółowa dostępna jest w siedzibie naszej Kliniki pod podanym wyżej adresem.

 

VIII. Informacje o stosowaniu monitoringu wizyjnego

Klinika stosuje monitoring wizyjny zarówno terenów otaczających obiekty należące do Kliniki, jak i wewnątrz budynku. Monitorowaniu  podlegają pomieszczeń ogólnodostępne: wejście główne, korytarze, recepcja, klatki schodowe, oraz gabinety, pomieszczenia w których realizuje się świadczenia medyczne i inne miejsca przebywania pacjentów.  Podstawowym celem zastosowania monitoringu wizyjnego jest zabezpieczenie mienia należącego do Administratora oraz zapewnienie bezpieczeństwa Pacjentów.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, w zależności od celu przetwarzania, wynikają ze zgody lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, co jest opisane w odrębnych i szczegółowych klauzulach informacyjnych. Nagrania z monitoringu przechowuje się do 90 dni  od dnia rejestracji nagrania.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Czytaj więcej

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij